ทัวร์ล่องแก่ง 1 วัน

ราคา 1400 บาท / ท่าน
09:00 - 17:00 น.

ทัวร์ขับรถ ATV ครึ่งวัน

ราคา 1200 บาท / ท่าน
09:00 - 12:30 น.

ทัวร์โหนสลิง แม่ริม

ราคา 1590 บาท / ท่าน
09:00 - 15:30 น.
09:30 - 15:30 น.

ทัวร์พายเรือคายัค 1 วัน

ราคา 1940 บาท / ท่าน
08:30 - 17:00 น.
08:30 - 16:00 น.

คุ้มขันโตก

ราคา 500 บาท / ท่าน
19:00 - 20:45 น.