ทัวร์ดอยอินทนนท์ 1 วัน

08:30 - 16:30 น.
 • ได้เที่ยว 4 ที่
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 08:30 - 16:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1190 บาท / ท่าน

ทัวร์ดอยสุเทพ ครึ่งวัน

08:30 - 12:30 น.
 • ได้เที่ยว 2 ที่
 • ไม่รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 08:30 - 12:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 590 บาท / ท่าน

ทัวร์เชียงราย 1 วัน

07:30 - 21:00 น.
 • ได้เที่ยว 4 ที่
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 07:30 - 21:00 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1090 บาท / ท่าน

ทัวร์ล่องแก่ง 1 วัน

09:00 - 17:00 น.
 • ล่องแก่ง 2 - 3 ชั่วโมง
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 09:00 - 17:00 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1400 บาท / ท่าน

ทัวร์ขับรถ ATV ครึ่งวัน

09:00 - 12:30 น.
 • ขับรถ ATV 1 - 3 ชั่วโมง
 • ไม่รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 09:00 - 12:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1200 บาท / ท่าน

ทัวร์โหนสลิง แม่ริม

09:00 - 15:30 น.
 • โหนสลิง 15 - 35 ฐาน
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 09:00 - 15:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1590 บาท / ท่าน

ทัวร์โหนสลิง ดอยสะเก็ด

09:30 - 15:30 น.
 • โหนสลิง 24 - 33 ฐาน
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 09:30 - 15:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 2190 บาท / ท่าน

ทัวร์พายเรือคายัค 1 วัน

08:30 - 17:00 น.
 • พายเรือคายัค 3 - 4 ชั่วโมง
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 08:30 - 17:00 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1940 บาท / ท่าน

ทัวร์ปั่นจักรยานเสือภูเขา 1 วัน

09:30 - 15:30 น.
 • ปั่นจักรยาน 2 - 3 ชั่วโมง
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 09:30 - 15:30 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1750 บาท / ท่าน

ทัวร์ขี่ช้างล่องแพ 1 วัน

08:30 - 16:00 น.
 • ได้กิจกรรม 5 อย่าง
 • รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 08:30 - 16:00 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1090 บาท / ท่าน

ทัวร์ปางช้างแม่สา ครึ่งวัน

08:30 - 12:00 น.
 • ได้กิจกรรม 3 อย่าง
 • ไม่รวมอาหารกลางวัน
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 08:30 - 12:00 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 1150 บาท / ท่าน

คุ้มขันโตก

19:00 - 20:45 น.
 • ชมการแสดง 9 ชุด
 • ทานอาหารแบบขันโตก
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 19:00 - 20:45 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 500 บาท / ท่าน

ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม

19:00 - 20:45 น.
 • ชมการแสดง 9 ชุด
 • ทานอาหารแบบขันโตก
 • รถรับ – ส่งถึงที่พัก
 • 19:00 - 20:45 น.
ดูรายละเอียด
ราคา 500 บาท / ท่าน