เวลาทัวร์: 09:00 - 12:30 น.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ราคาทัวร์: ราคา 1200 บาท / ท่าน
ดูรายละเอียด
1200 บาท
ต่อท่าน

แพ็คเกจขับรถ ATV ที่ขายดีเป็นอันดับ 1 ของเชียงใหม่

รายละเอียดเส้นทางขับรถ ATV
 1. สถานที่ : อ่างเก็บห้วยตึงเฒ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 2. ลักษณะเส้นทาง : Off-Road 90%, ถนนราดยาง 10%
 3. ระยะทางมีที่ให้เลือก : 10, 20 และ 30 กิโลเมตร
 4. เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้น – ผู้ชำนาญการขับรถ ATV
บริการที่ได้รับ

ดูราคาทัวร์

 • ทัวร์ขับรถ ATV เชียงใหม่ ครึ่งวัน (รหัสทัวร์ : YM212)

  • ประเภททัวร์ : จอยกรุ๊ป เดินทางรวมกับลูกค้าท่านอื่น ประมาณ 10 – 12 ท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
  • จำนวนการจอง : 1 ท่านขึ้นไป ก็สามารถจองได้
  • การออกทัวร์ : ออกทัวร์ทุกวัน สามารถจองได้ตลอด

   

  รอบทัวร์

  • ทัวร์ขับรถ ATV ครึ่งวัน ออกทัวร์วันละ 2 รอบ
  • รอบเช้า : รถมารับเวลา 08:45 – 09:15 น. / ส่งกลับเวลา  12:00 – 12:30 น.
  • รอบบ่าย : รถมารับเวลา 13:30 – 13:45 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.
  • เวลาทัวร์ทั้งหมด : ประมาณ 3 ชั่วโมง

   

  การเดินทาง

  • สถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • ระยะทาง : 15 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง ไป – กลับ ขาละ 30 นาที
  • พาหนะที่ใช้ : รถตู้ ปรับอากาศ
  • จำนวนผู้เดินทาง : 10 – 12 ท่าน

   

  การคิดราคา

  • เด็กอายุ 0 – 8 ปี : ยังไม่มีบริการ
  • อายุ 9 ปีขึ้นไป : คิดราคาผู้ใหญ่
 • ตารางเวลา ทัวร์ขับรถ ATV เชียงใหม่ ครึ่งวัน

  รอบเช้า

  • 08:45 – 09:15 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 09:30 – 10:00 น. : เดินทางสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 10:00 – 12:00 น. : กิจกรรมขับรถ ATV (เวลาตามแพ็คเกจที่จอง)
  • 12:00 – 12:30 น. : เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่/ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 13:00 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 13:00 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 13:00 น.

   

  รอบบ่าย

  • 13:15 – 13:40 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 13:40 – 14:00 น. : เดินทางสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 14:00 – 16:00 น. : กิจกรรมขับรถ ATV (เวลาตามแพ็คเกจที่จอง)
  • 16:00 – 16:30 น. : เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่/ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 13:30 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 13:30 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 13:30 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.

   

  หมายเหตุ

  • ขามาควรจองตั๋วเครื่องบินหรือรถโดยสาร ที่มาถึงเชียงใหม่ก่อนเวลาที่รถมารับ
  • ขากลับควรจองตั๋วเผื่อเวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง หลังจบทัวร์
 • รอบทัวร์

  • ทัวร์ขับรถ ATV ครึ่งวัน ออกทัวร์วันละ 2 รอบ
  • รอบเช้า : รถมารับเวลา 08:45 – 09:15 น. / ส่งกลับเวลา  12:00 – 12:30 น.
  • รอบบ่าย : รถมารับเวลา 13:30 – 13:45 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.

   

  พื้นที่บริการรับ – ส่ง

  1. เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่
  2. ย่านนิมมานเหมินทร์
  3. ย่านไนท์พลาซ่า

   

  ถนนสายต่างๆ

  1. ถนนนิมมานเหมินทร์
  2. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  3. ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  4. ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต
  5. ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่
  6. ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า
  7. ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5
  8. ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5
  9. ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย
  10. ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
  11. ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

   

  สถานที่นัดพบอื่นๆ

  1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  2. สถานีขนส่งเชียงใหม่
  3. สถานีรถไฟเชียงใหม่
  4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
  5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
  6. ห้างสรรพสินค้าเมย่า
  7. ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว
  8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  10. ประตูท่าแพ

   

  *กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,200 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

  **สอบถามที่ตั้งโรงแรมหรือที่พักของท่าน ว่าอยู่ในพื้นที่บริการรับ – ส่งหรือไม่ โทรฯ 097 970 3808

 • การแต่งกาย

  • เสื้อผ้า : แต่งกายได้ตามอัธยาศัย แนะนำชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
  • รองเท้า : รองเท้าแตะ ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆตามอัธยาศัย
  • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 9 ปีขึ้นไป
  • สวมหมวกกันน็อคและเครื่องป้องกันตลอดเวลา
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์เรื่องความปลอดภัย
  • ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ หลีกเลี่ยงการชนที่สร้างความเสียหาย
ทัวร์ขับรถ ATV ครึ่งวัน มี 3 แพ็คเกจ
กรุณาเลือกวิธีจองที่ท่านสะดวก
วิธีที่ 1 : จองด้วยบัตรเดบิต เครดิต หรือ Paypal
แพ็คเกจ 10 กิโลเมตร
1200บาท/ท่าน
ขับรถ ATV 10 กิโลเมตร
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
รถรับ – ส่ง
ไม่มีอาหารกลางวัน

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ 20 กิโลเมตร
2200บาท/ท่าน
ขับรถ ATV 20 กิโลเมตร
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
รถรับ – ส่ง
ไม่มีอาหารกลางวัน

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ 30 กิโลเมตร
3200บาท/ท่าน
ขับรถ ATV 30 กิโลเมตร
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
รถรับ – ส่ง
ไม่มีอาหารกลางวัน

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
วิธีที่ 2 : จองทางโทรศัพท์หรือ LINE (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
โทรศัพท์ : 097 970 3808
LINE ID : @yimwantour

ดูเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่
(มีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3 : จองทางอีเมลล์ (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
 • จองทางอีเมลล์ กรอกข้อมูลด้านล่าง

ดูราคาทัวร์

ขั้นตอนหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ท่านจะได้รับอีเมลล์ แจ้งว่าการจองทัวร์สำเร็จ
 • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดการออกทัวร์
 • เราจะเตรียมการออกทัวร์ให้ท่านตามรายละเอียดที่จองไว้
 • ได้ไปทัวร์แน่นอน 100%
สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม บริการ 24 ชั่วโมง

ดูทัวร์ทั้งหมด