เวลาทัวร์: 07:30 - 21:00 น.
สถานที่: วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
ราคาทัวร์: ราคา 1090 บาท / ท่าน
ดูรายละเอียด
1090 บาท
ต่อท่าน

ชมความงามของวัดร่องขุ่น สถานที่ยอดนิยมอันดับ 1 ของเชียงราย

ทัวร์นี้ได้เที่ยว 4 ที่
 1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 2. วัดร่องขุ่น
 3. สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน
 4. ตลาดชายแดน อ.แม่สาย (ไม่ได้ข้ามไปฝั่งพม่า)
 • นั่งเรือชมแม่น้ำโขง (สำหรับ เชียงราย แพ็คเกจที่ 2 และ 3)
 • เที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว (สำหรับ เชียงราย แพ็คเกจที่ 2 และ 3)
บริการที่ได้รับ

ดูราคาทัวร์

 • ทัวร์เชียงราย 1 วัน (รหัสทัวร์ : YM131)

  ทัวร์เชียงราย 1 วัน เป็นทัวร์ที่เดินทางออกจาก จ.เชียงใหม่ แล้วไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆใน จ.เชียงราย จากนั้นกลับมายัง จ.เชียงใหม่ ให้บริการสำหรับลูกค้าที่พักใน จ.เชียงใหม่

  • ประเภททัวร์ : จอยกรุ๊ป เดินทางรวมกับลูกค้าท่านอื่น ประมาณ 12 – 13 ท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
  • จำนวนการจอง : 1 ท่านขึ้นไป ก็สามารถจองได้
  • การออกทัวร์ : ออกทัวร์ทุกวัน สามารถจองได้ตลอด

   

  รอบทัวร์

  • ทัวร์เชียงราย 1 วัน ออกทัวร์วันละ 1 รอบ
  • รอบเช้า : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น. / ส่งกลับเวลา  20:30 – 21:00 น.
  • เวลาทัวร์ทั้งหมด : ประมาณ 14 ชั่วโมง (07:30 – 21:00 น.)

   

  การเดินทาง

  • สถานที่ : อ.เมือง, อ.เชียงแสน, อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  • ระยะทาง : 250 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง ไป – กลับ ขาละ ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที
  • พาหนะที่ใช้ : รถตู้ ปรับอากาศ
  • จำนวนผู้เดินทาง : 12 – 13 ท่าน

   

  การคิดราคา

  • เด็กอายุ 0 – 2 ปี : ไม่คิดเงิน (นั่งเบาะเดียวกับผู้ปกครอง)
  • เด็กอายุ 3 – 6 ปี : คิด 50% ของราคาทัวร์
  • อายุ 7 ปีขึ้นไป : คิดราคาผู้ใหญ่
 • ตารางเวลา ทัวร์เชียงราย 1 วัน (เดินทางจาก จ.เชียงใหม่)

  • 07:00 – 07:30 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 07:30 – 09:00 น. : เดินทางสู่ จ.เชียงราย
  • 09:00 – 09:30 น. : เที่ยวชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
  • 10:00 – 11:00 น. : เที่ยววัดร้องขุ่น
  • 11:00 – 12:00 น. : เดินทางถึงสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน
  • 12:00 – 13:00 น. : พักทานอาหารกลางวัน
  • 13:00 – 14:30 น. : เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ
  • 14:30 – 15:30 น. : เดินทางสู่ อ.แม่สาย
  • 15:30 – 16:30 น. : เที่ยวตลาดชายแดนแม่สาย (ไม่ได้ข้ามไปฝั่งพม่า)
  • 16:30 – 20:00 น. : เดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
  • 20:00 – 20:30 น. : ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

   

  หมายเหตุ

  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 7:00 น. / ส่งกลับเวลา 20:30 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 7:00 น. / ส่งกลับเวลา 20:30 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 7:00 น. / ส่งกลับเวลา 20:30 น.
  • ขามาควรจองตั๋วเครื่องบินหรือรถโดยสาร ที่มาถึงเชียงใหม่ก่อนเวลา 7:00 น.
  • ขากลับควรจองตั๋วเผื่อเวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง หรือรอบประมาณ 22:30 น. ขึ้นไป
 • รอบทัวร์

  • ทัวร์เชียงราย 1 วัน ออกทัวร์วันละ 1 รอบ
  • รอบเช้า : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น. / ส่งกลับเวลา  20:30 – 21:00 น.

   

  พื้นที่บริการรับ – ส่ง

  1. เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่
  2. ย่านนิมมานเหมินทร์
  3. ย่านไนท์พลาซ่า

   

  ถนนสายต่างๆ

  1. ถนนนิมมานเหมินทร์
  2. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  3. ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  4. ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต
  5. ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่
  6. ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า
  7. ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5
  8. ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5
  9. ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย
  10. ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
  11. ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

   

  สถานที่นัดพบอื่นๆ

  1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  2. สถานีขนส่งเชียงใหม่
  3. สถานีรถไฟเชียงใหม่
  4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
  5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
  6. ห้างสรรพสินค้าเมย่า
  7. ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว
  8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  10. ประตูท่าแพ

   

  *กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,200 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

  **สอบถามที่ตั้งโรงแรมหรือที่พักของท่าน ว่าอยู่ในพื้นที่บริการรับ – ส่งหรือไม่ โทรฯ 097 970 3808

 • การแต่งกาย

  • สิ่งของที่ต้องเตรียมไป : กรณีเดินทางกับชาวต่างชาติ ให้ชาวต่างชาตินำ Passport ไปด้วย
  • เสื้อผ้า : แต่งกายได้ตามอัธยาศัย, เตรียมร่มสำหรับฤดูฝน
  • รองเท้า : รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆตามอัธยาศัย
  • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สามารถเดินทางได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเพื่อนฝูง คู่รัก ครอบครัวหรือหมู่คณะ
  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
ทัวร์เชียงราย 1 วัน มี 3 แพ็คเกจ
กรุณาเลือกวิธีจองที่ท่านสะดวก
วิธีที่ 1 : จองด้วยบัตรเดบิต เครดิต หรือ Paypal
เชียงราย แพ็คเกจที่ 1
1090บาท/ท่าน
วัดร่องขุ่น
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
สามเหลี่ยมทองคำ
ตลาดแม่สาย
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
เชียงราย แพ็คเกจที่ 2
1290บาท/ท่าน
วัดร่องขุ่น
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
สามเหลี่ยมทองคำ
ตลาดแม่สาย
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง
นั่งเรือชมแม่น้ำโขง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกโปรแกรมเสริม 1 อย่าง
เลือกรอบทัวร์
เชียงราย แพ็คเกจที่ 3
1490บาท/ท่าน
วัดร่องขุ่น
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
สามเหลี่ยมทองคำ
ตลาดแม่สาย
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง
นั่งเรือชมแม่น้ำโขง
เที่ยวหมูบ้านกระเหรี่ยงคอยาว

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
วิธีที่ 2 : จองทางโทรศัพท์หรือ LINE (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
โทรศัพท์ : 097 970 3808
LINE ID : @yimwantour

ดูเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่
(มีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3 : จองทางอีเมลล์ (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
 • จองทางอีเมลล์ กรอกข้อมูลด้านล่าง

  ทัวร์เชียงราย 1 วัน

  ระบุวันที่ไปทัวร์ (*กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

  เลือกรอบทัวร์
   รอบเช้า : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น.

  เลือกแพ็คเกจทัวร์ (ระบุจำนวนคนที่ไปทัวร์)
  แพ็คเกจที่ 1 (1090 บาท/ท่าน)

  แพ็คเกจที่ 2 (1290 บาท/ท่าน)

  แพ็คเกจที่ 3 (1490 บาท/ท่าน)

  ข้อมูลการรับ – ส่ง ที่พักของท่าน


  *ดูเงื่อนไขการรับ - ส่ง เฉพาะโรงแรม ที่พักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่

  รายละเอียดผู้จอง

  อีเมลล์ (สำคัญ)***

  ***กรุณาตรวจสอบ อีเมลล์ของท่านให้ถูกต้อง

  เลือกธนาคารที่ท่านสะดวกโอนเงินเข้ามา
   กสิกรไทย เลขที่ 548-203-6327 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงเทพ เลขที่ 390-409-9243 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ ไทยพาณิชย์ เลขที่ 941-205-4403 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงไทย เลขที่ 982-387-4808 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 140-137-9879 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์

  กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ปรากฎ
  captcha

  *หากรหัส 4 หลักไม่ปรากฏ ให้ Refresh หรือกด Ctrl + R

  สำคัญ อีเมลล์จากยิ้มหวานทัวร์ อาจจะอยู่ใน Junk Mail ของท่าน โปรดเช็คเมลล์ทั้งใน Inbox และ Junk Mail

ดูราคาทัวร์

ขั้นตอนหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ท่านจะได้รับอีเมลล์ แจ้งว่าการจองทัวร์สำเร็จ
 • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดการออกทัวร์
 • เราจะเตรียมการออกทัวร์ให้ท่านตามรายละเอียดที่จองไว้
 • ได้ไปทัวร์แน่นอน 100%
สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม บริการ 24 ชั่วโมง

ดูทัวร์ทั้งหมด