เวลาทัวร์: 09:00 - 17:00 น.
สถานที่: แก่งกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ราคาทัวร์: ราคา 1400 บาท / ท่าน
ดูรายละเอียด
1400 บาท
ต่อท่าน

ล่องแพยาง แก่งกึ๊ดแม่แตง แก่งยอดนิยมอันดับ 1 ของเชียงใหม่

รายละเอียดเส้นทางล่องแก่งเรือยาง
 1. สถานที่ : แก่งกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 2. ระยะเวลาล่องแก่ง : 2 – 3 ชั่วโมง
 3. ความยากของแม่น้ำ : ระดับ 2 – 4
 4. ระยะทาง : ประมาณ 10 กิโลเมตร
 5. จำนวนคนต่อเรือยาง : 5 – 6 คนต่อลำ
บริการที่ได้รับ
 • ไกด์นำล่องแก่งเรือยาง
 • อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม
 • เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • รถรับ – ส่ง ถึงที่พัก (เฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่)
 • ประกันอุบัติเหตุ

ดูราคาทัวร์

 • ทัวร์ล่องแก่ง เชียงใหม่ 1 วัน (รหัสทัวร์ : YM211)

  • ประเภททัวร์ : จอยกรุ๊ป เดินทางรวมกับลูกค้าท่านอื่น ประมาณ 10 – 12 ท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
  • จำนวนการจอง : 1 ท่านขึ้นไป ก็สามารถจองได้
  • การออกทัวร์ : ออกทัวร์ทุกวัน สามารถจองได้ตลอด

   

  รอบทัวร์

  • ทัวร์ล่องแก่ง 1 วัน ออกทัวร์วันละ 1 รอบ
  • แพ็คเกจ ล่องแก่งอย่างเดียว : รถมารับเวลา 09:00 – 09:30 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+นั่งช้าง : รถมารับเวลา 09:00 – 09:30 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+ขับรถ ATV : รถมารับเวลา 08:15 – 08:40 น. / ส่งกลับเวลา  17:30 – 18:00 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+โหนสลิง : รถมารับเวลา 08:15 – 08:40 น. / ส่งกลับเวลา  17:30 – 18:00 น.
  • เวลาทัวร์ทั้งหมด : ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง

   

  การเดินทาง

  • สถานที่ : แก่งกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • ระยะทาง : 60 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง ไป – กลับ ขาละ ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
  • พาหนะที่ใช้ : รถตู้ ปรับอากาศ
  • จำนวนผู้เดินทาง : 10 – 12 ท่าน

   

  การคิดราคา

  • เด็กอายุ 0 – 9 ปี : ยังไม่มีบริการ
  • อายุ 10 ปีขึ้นไป : คิดราคาผู้ใหญ่
 • ตารางเวลา ทัวร์ล่องแก่ง เชียงใหม่ 1 วัน

  แพ็คเกจล่องแก่งอย่างเดียว / ล่องแก่ง+นั่งช้าง

  • 09:00 – 09:30 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 09:30 – 10:30 น. : เดินทางสู่หมู่บ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 10:30 – 11:00 น. : แวะนั่งช้างที่ปางช้าง (สำหรับแพ็คเกจล่องแก่ง+นั่งช้าง)
  • 11:00 – 12:00 น. : พักทานอาหารกลางวัน
  • 12:00 – 12:30 น. : เตรียมตัว สวมอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับล่องแก่ง
  • 13:00 – 15:00 น. : กิจกรรมล่องแก่ง
  • 15:00 – 15:30 น. : เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งตัว เตรียมตัวเดินทางกลับ
  • 15:30 – 16:30 น. : เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
  • 16:30 – 17:00 น. : ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:00 น. / ส่งกลับเวลา 17:00 น.

   

  แพ็คเกจล่องแก่ง+ATV / ล่องแก่ง+โหนสลิง

  • 08:15 – 08:40 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 08:40 – 09:40 น. : เดินทางสู่หมู่บ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 10:00 – 12:00 น. : กิจกรรมขับรถ ATV หรือ โหนสลิง
  • 12:00 – 13:00 น. : พักทานอาหารกลางวัน
  • 13:00 – 13:30 น. : เตรียมตัว สวมอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับล่องแก่ง
  • 14:00 – 16:00 น. : กิจกรรมล่องแก่ง
  • 16:00 – 16:30 น. : เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งตัว เตรียมตัวเดินทางกลับ
  • 16:30 – 17:30 น. : เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
  • 17:30 – 18:00 น. : ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 8:00 น. / ส่งกลับเวลา 18:00 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 8:00 น. / ส่งกลับเวลา 18:00 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 8:00 น. / ส่งกลับเวลา 18:00 น.

   

  หมายเหตุ

  • ขามาควรจองตั๋วเครื่องบินหรือรถโดยสาร ที่มาถึงเชียงใหม่ก่อนเวลาที่รถมารับ
  • ขากลับควรจองตั๋วเผื่อเวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง หลังจบทัวร์
 • รอบทัวร์

  • ทัวร์ล่องแก่ง 1 วัน ออกทัวร์วันละ 1 รอบ
  • แพ็คเกจ ล่องแก่งอย่างเดียว : รถมารับเวลา 08:45 – 09:15 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+นั่งช้าง : รถมารับเวลา 08:45 – 09:15 น. / ส่งกลับเวลา  16:00 – 16:30 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+ขับรถ ATV : รถมารับเวลา 08:15 – 08:40 น. / ส่งกลับเวลา  17:30 – 18:00 น.
  • แพ็คเกจ ล่องแก่ง+โหนสลิง : รถมารับเวลา 08:15 – 08:40 น. / ส่งกลับเวลา  17:30 – 18:00 น.

   

  พื้นที่บริการรับ – ส่ง

  1. เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่
  2. ย่านนิมมานเหมินทร์
  3. ย่านไนท์พลาซ่า

   

  ถนนสายต่างๆ

  1. ถนนนิมมานเหมินทร์
  2. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  3. ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  4. ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต
  5. ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่
  6. ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า
  7. ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5
  8. ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5
  9. ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย
  10. ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
  11. ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

   

  สถานที่นัดพบอื่นๆ

  1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  2. สถานีขนส่งเชียงใหม่
  3. สถานีรถไฟเชียงใหม่
  4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
  5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
  6. ห้างสรรพสินค้าเมย่า
  7. ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว
  8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  10. ประตูท่าแพ

   

  *กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,200 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

  **สอบถามที่ตั้งโรงแรมหรือที่พักของท่าน ว่าอยู่ในพื้นที่บริการรับ – ส่งหรือไม่ โทรฯ 097 970 3808

 • การแต่งกาย

  • สิ่งของที่ต้องเตรียมไป : ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว
  • เสื้อผ้า : แต่งกายได้ตามอัธยาศัย เน้นชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก ไม่แนะนำผ้ายีนส์
  • รองเท้า : รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆตามอัธยาศัย
  • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป(กันน้ำ) หมวก แว่นกันแดด

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 10 ปีขึ้นไป
  • การล่องแก่งใช้เวลาประมาณ 2 – 2.30 ชั่วโมง
  • สวมเครื่องป้องกันและชูชีพตลอดเวลา
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์เรื่องความปลอดภัย
ทัวร์ล่องแก่ง 1 วัน มี 4 แพ็คเกจ
กรุณาเลือกวิธีจองที่ท่านสะดวก
วิธีที่ 1 : จองด้วยบัตรเดบิต เครดิต หรือ Paypal
แพ็คเกจ ล่องแก่งอย่างเดียว
1400บาท/ท่าน
ล่องแก่งเรือยาง 2 – 3 ชั่วโมง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ ล่องแก่ง+นั่งช้าง
2200บาท/ท่าน
ล่องแก่งเรือยาง 2 – 3 ชั่วโมง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง
นั่งช้าง 30 นาที

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ ล่องแก่ง+ขับรถ ATV
2400บาท/ท่าน
ล่องแก่งเรือยาง 2 – 3 ชั่วโมง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง
ขับรถ ATV 2 ชั่วโมง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ ล่องแก่ง+โหนสลิง
2700บาท/ท่าน
ล่องแก่งเรือยาง 2 – 3 ชั่วโมง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง
โหนสลิง 18 สถานี

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
วิธีที่ 2 : จองทางโทรศัพท์หรือ LINE (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
โทรศัพท์ : 097 970 3808
LINE ID : @yimwantour

ดูเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่
(มีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3 : จองทางอีเมลล์ (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
 • จองทางอีเมลล์ กรอกข้อมูลด้านล่าง

ดูราคาทัวร์

ขั้นตอนหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ท่านจะได้รับอีเมลล์ แจ้งว่าการจองทัวร์สำเร็จ
 • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดการออกทัวร์
 • เราจะเตรียมการออกทัวร์ให้ท่านตามรายละเอียดที่จองไว้
 • ได้ไปทัวร์แน่นอน 100%
สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม บริการ 24 ชั่วโมง

ดูทัวร์ทั้งหมด