เวลาทัวร์: 09:00 - 15:30 น.
สถานที่: Eagle Track Zipline อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ราคาทัวร์: ราคา 1590 บาท / ท่าน
ดูรายละเอียด
1590 บาท
ต่อท่าน

ทัวร์โหนสลิง ขายดี ยอดนิยมอันดับ 1 ของเชียงใหม่

จำนวนฐานที่ได้เล่น
 1. Package Gold ได้เล่น 35 ฐาน
 2. Package Silver ได้เล่น 20 ฐาน
 3. Package Bronze ได้เล่น 15 ฐาน

ดูรายละเอียดฐานโหนสลิง

บริการที่ได้รับ

ดูราคาทัวร์

 • ทัวร์โหนสลิง แม่ริม เชียงใหม่ (รหัสทัวร์ : YM213)

  • ประเภททัวร์ : จอยกรุ๊ป เดินทางรวมกับลูกค้าท่านอื่น ประมาณ 10 – 12 ท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
  • จำนวนการจอง : 1 ท่านขึ้นไป ก็สามารถจองได้
  • การออกทัวร์ : ออกทัวร์ทุกวัน สามารถจองได้ตลอด

   

  รอบทัวร์

  • ทัวร์โหนสลิง Eagle Track แม่ริม ออกทัวร์วันละ 5 รอบ
  • รอบที่ 1 : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น. / ส่งกลับเวลา  13:00 – 13:30 น.
  • รอบที่ 2 : รถมารับเวลา 08:00 – 08:30 น. / ส่งกลับเวลา  14:00 – 14:30 น.
  • รอบที่ 3 : รถมารับเวลา 09:00 – 09:30 น. / ส่งกลับเวลา  15:00 – 15:30 น.
  • รอบที่ 4 : รถมารับเวลา 12:00 – 12:30 น. / ส่งกลับเวลา  17:00 – 17:30 น.
  • รอบที่ 5 : รถมารับเวลา 13:00 – 13:30 น. / ส่งกลับเวลา  18:00 – 18:30 น.
  • เวลาทัวร์ทั้งหมด : ประมาณ 6 ชั่วโมง

   

  การเดินทาง

  • สถานที่ : หมู่บ้านปางไฮ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • ระยะทาง : 60 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง ไป – กลับ ขาละ ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
  • พาหนะที่ใช้ : รถตู้ ปรับอากาศ
  • จำนวนผู้เดินทาง : 10 – 12 ท่าน

   

  การคิดราคา

  • เด็กอายุ 0 – 4 ปี : ยังไม่มีบริการ
  • อายุ 5 ปีขึ้นไป : คิดราคาผู้ใหญ่
 • แพ็คเกจ BRONZE (15 ฐาน) ได้เล่น

  • 7 ฐานโหนสลิง
  • 1 ฐานโรยตัว
  • 1 สะพานไม้ไผ่
  • 1 ฐานไต่ตาข่าย
  • 1 สเก็ตบอร์ดเหินเวหา
  • 1 บันไดลิง
  • 1 ใยแมงมุมยักษ์
  • 1 ท่อนไม้ทรงตัว
  • 1 สะพานราศี

   

  แพ็คเกจ SILVER (20 ฐาน) ได้เล่น

  • 9 ฐานโหนสลิง
  • 3 ฐานโรยตัว
  • 1 สะพานต้นไม้
  • 1 สะพานไม้ไผ่
  • 1 บันไดแม้ว
  • 1 ทางเดินกังฟู
  • 1 บันไดต้นไม้
  • 1 ทางเดินซิกแซก
  • 1 บันไดลิง
  • 1 น้ำตก

   

  แพ็คเกจ GOLD (35 ฐาน) ได้เล่น

  • 16 ฐานโหนสลิง
  • 4 ฐานโรยตัว
  • 2 สะพานต้นไม้
  • 1 สะพานไม้ไผ่
  • 1 บันไดแม้ว
  • 1 ทางเดินกังฟู
  • 1 บันไดต้นไม้
  • 1 ทางเดินซิกแซก
  • 1 ฐานไต่ตาข่าย
  • 1 สเก็ตบอร์ดเหินเวหา
  • 1 บันไดลิง
  • 1 ใยแมงมุมยักษ์
  • 1 ท่อนไม้ทรงตัว
  • 1 สะพานราศี
  • 1 น้ำตก
 • ตารางเวลา ทัวร์โหนสลิง แม่ริม เชียงใหม่

  • 09:00 – 09:30 น. : รถมารับท่านที่โรงแรมหรือที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • 09:30 – 10:30 น. : เดินทางสู่หมู่บ้านปางไฮ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • 10:30 – 11:00 น. : เตรียมตัว สวมอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับโหนสลิง
  • 11:00 – 13:00 น. : กิจกรรมโหนสลิง
  • 13:00 – 14:00 น. : พักทานอาหารหลังจบกิจกรรมโหนสลิง
  • 14:00 – 15:00 น. : เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
  • 15:00 – 15:30 น. : ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

   

  หมายเหตุ

  • สนามบินเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:30 น. / ส่งกลับเวลา 15:30 น.
  • สถานีขนส่งเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:30 น. / ส่งกลับเวลา 15:30 น.
  • สถานีรถไฟเชียงใหม่ : รถมารับเวลา 9:30 น. / ส่งกลับเวลา 15:30 น.
  • ขามาควรจองตั๋วเครื่องบินหรือรถโดยสาร ที่มาถึงเชียงใหม่ก่อนเวลาที่รถมารับ
  • ขากลับควรจองตั๋วเผื่อเวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง หลังจบทัวร์
 • รอบทัวร์

  • ทัวร์โหนสลิง Eagle Track แม่ริม ออกทัวร์วันละ 5 รอบ
  • รอบที่ 1 : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น. / ส่งกลับเวลา  13:00 – 13:30 น.
  • รอบที่ 2 : รถมารับเวลา 08:00 – 08:30 น. / ส่งกลับเวลา  14:00 – 14:30 น.
  • รอบที่ 3 : รถมารับเวลา 09:00 – 09:30 น. / ส่งกลับเวลา  15:00 – 15:30 น.
  • รอบที่ 4 : รถมารับเวลา 12:00 – 12:30 น. / ส่งกลับเวลา  17:00 – 17:30 น.
  • รอบที่ 5 : รถมารับเวลา 13:00 – 13:30 น. / ส่งกลับเวลา  18:00 – 18:30 น.

   

  พื้นที่บริการรับ – ส่ง

  1. เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่
  2. ย่านนิมมานเหมินทร์
  3. ย่านไนท์พลาซ่า

   

  ถนนสายต่างๆ

  1. ถนนนิมมานเหมินทร์
  2. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  3. ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
  4. ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต
  5. ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่
  6. ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า
  7. ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5
  8. ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5
  9. ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย
  10. ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
  11. ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

   

  สถานที่นัดพบอื่นๆ

  1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  2. สถานีขนส่งเชียงใหม่
  3. สถานีรถไฟเชียงใหม่
  4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
  5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
  6. ห้างสรรพสินค้าเมย่า
  7. ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว
  8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  10. ประตูท่าแพ

   

  *กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,200 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

  **สอบถามที่ตั้งโรงแรมหรือที่พักของท่าน ว่าอยู่ในพื้นที่บริการรับ – ส่งหรือไม่ โทรฯ 097 970 3808

 • การแต่งกาย

  • เสื้อผ้า : แต่งกายได้ตามอัธยาศัย เน้นชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
  • รองเท้า : รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆตามอัธยาศัย
  • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 5 ปีขึ้นไป
  • น้ำหนักของผู้เล่น ไม่เกิน 120 กิโลกรัม
  • การโหนสลิงใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
  • สวมเครื่องป้องกันและหมวกกันน็อคตลอดเวลา
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์เรื่องความปลอดภัย
ทัวร์โหนสลิง Eagle Track แม่ริม มี 3 แพ็คเกจ
กรุณาเลือกวิธีจองที่ท่านสะดวก
วิธีที่ 1 : จองด้วยบัตรเดบิต เครดิต หรือ Paypal
แพ็คเกจ Bronze (15 ฐาน)
1590บาท/ท่าน
โหนสลิง 15 ฐาน
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ Silver (20 ฐาน)
1890บาท/ท่าน
โหนสลิง 20 ฐาน
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
แพ็คเกจ Gold (35 ฐาน)
2390บาท/ท่าน
โหนสลิง 35 ฐาน
อาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง

กรุณากรอกข้อมูล
เลือกรอบทัวร์
วิธีที่ 2 : จองทางโทรศัพท์หรือ LINE (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
โทรศัพท์ : 097 970 3808
LINE ID : @yimwantour

ดูเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่
(มีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3 : จองทางอีเมลล์ (ชำระเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร)
 • จองทางอีเมลล์ กรอกข้อมูลด้านล่าง

  ทัวร์โหนสลิง Eagle Track แม่ริม

  ระบุวันที่ไปทัวร์ (*กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

  เลือกรอบทัวร์
   รอบที่ 1 : รถมารับเวลา 07:00 – 07:30 น. รอบที่ 2 : รถมารับเวลา 08:00 – 08:30 น. รอบที่ 3 : รถมารับเวลา 09:00 – 09:30 น. รอบที่ 4 : รถมารับเวลา 12:00 – 12:30 น. รอบที่ 5 : รถมารับเวลา 13:00 – 13:30 น.

  เลือกแพ็คเกจทัวร์ (ระบุจำนวนคนที่ไปทัวร์)
  แพ็คเกจ BRONZE (โหนสลิง 15 ฐาน) (1590 บาท/ท่าน)

  แพ็คเกจ SILVER (โหนสลิง 20 ฐาน) (1890 บาท/ท่าน)

  แพ็คเกจ GOLD (โหนสลิง 35 ฐาน) (2390 บาท/ท่าน)

  ข้อมูลการรับ – ส่ง ที่พักของท่าน


  *ดูเงื่อนไขการรับ - ส่ง เฉพาะโรงแรม ที่พักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่

  รายละเอียดผู้จอง

  อีเมลล์ (สำคัญ)***

  ***กรุณาตรวจสอบ อีเมลล์ของท่านให้ถูกต้อง

  เลือกธนาคารที่ท่านสะดวกโอนเงินเข้ามา
   กสิกรไทย เลขที่ 548-203-6327 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงเทพ เลขที่ 390-409-9243 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ ไทยพาณิชย์ เลขที่ 941-205-4403 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงไทย เลขที่ 982-387-4808 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์ กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 140-137-9879 ชื่อบัญชี ธนากร สถาปิตานนท์

  กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ปรากฎ
  captcha

  *หากรหัส 4 หลักไม่ปรากฏ ให้ Refresh หรือกด Ctrl + R

  สำคัญ อีเมลล์จากยิ้มหวานทัวร์ อาจจะอยู่ใน Junk Mail ของท่าน โปรดเช็คเมลล์ทั้งใน Inbox และ Junk Mail

ดูราคาทัวร์

ขั้นตอนหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ท่านจะได้รับอีเมลล์ แจ้งว่าการจองทัวร์สำเร็จ
 • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดการออกทัวร์
 • เราจะเตรียมการออกทัวร์ให้ท่านตามรายละเอียดที่จองไว้
 • ได้ไปทัวร์แน่นอน 100%
สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม บริการ 24 ชั่วโมง

ดูทัวร์ทั้งหมด