วันที่ชำระเงิน

เลขที่รายการจองทัวร์

เลือกวิธีการชำระเงิน

จำนวนเงินที่ชำระ

ชื่อผู้จองทัวร์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  • ท่านจะได้รับอีเมลล์ แจ้งว่าการจองทัวร์สำเร็จ
  • ทางทัวร์จะเตรียมการออกทัวร์ให้ท่าน ตามที่ท่านได้จองไว้
  • รอเดินทางไปทัวร์ตามวันและเวลาที่ท่านได้จองไว้

ยืนยันการชำระเงินช่องทางอื่นๆ