ขอบเขตบริการของเรา

(“ยิ้มหวานทัวร์” หรือ “เรา”) ขอต้อนรับท่าน (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ของเรานั้นได้ให้บริการ การจองโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ (online platform) โดยท่านสามารถเข้าชมโปรแกรมทัวร์ ที่หมายถึง การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเล่นกิจกรรมผจญภัย การทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ (รวมเรียกว่า “โปรแกรมทัวร์”) และสามารถทำการจองโปรแกรมทัวร์ได้

สำหรับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านได้จองผ่าน ยิ้มหวานทัวร์ นั้น เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ได้รับการยันยืนความถูกต้องและได้รับอนุญาติ จากบริษัททัวร์ผู้ให้บริการนำเที่ยวในทัวร์นั้นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการของเรา”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ยิ้มหวานทัวร์ จะแจ้งรายการโปรแกรมทัวร์ ที่รับจองจากการจองของท่าน ไปยังซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการของเรา เพื่อจัดบริการโปรแกรมทัวร์ตามที่ท่านได้จองไว้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

“รายละเอียดโปรแกรมทัวร์” อันบัญญัติไว้ตามคำนิยามของเรานั้น หมายถึง ข้อสำคัญต่างๆเกี่ยวกับทัวร์ที่ท่านจะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ในการที่จะตัดสินใจเลือกจองทัวร์ ซึ่งเราได้เขียนเป็นลักษณะของคำบรรยายประกอบรูปภาพ ไว้ในแต่ละโปรแกรมทัวร์ ซึ่งรายละเอียดทัวร์นั้น เป็นข้อมูลที่ออกให้โดย ผู้ให้บริการของเรา โดยผู้ให้บริการของเรา เป็นเจ้าของเอกสิทธิ์ของรายละเอียดทัวร์นั้นๆ ซึ่งส่งผ่านมาให้เราทำการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านได้ทราบ เพื่อพิจารณาคุณลักษณะอันเป็นสำคัญของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ยิ้มหวานทัวร์ ได้กำหนดมาตรฐานการแจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์แก่ลูกค้า ให้กับ ผู้ให้บริการของเรา เป็นข้อมูลต่างๆดังนี้

  1. ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ประกอบไปด้วย ราคา เวลาที่รถมารับ สถานที่ไปทัวร์ ระยะเวลาการไปทัวร์
  2. ข้อมูลและรายละเอียดการรับ – ส่งที่พัก
  3. ข้อมูลสิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์และไม่รวมในโปรแกรมทัวร์
  4. ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า
  5. รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียอื่นๆอันเป็นความจริงของโปรแกรมทัวร์

ยิ้มหวานทัวร์ มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ที่ผู้ให้บริการของเราแจ้งมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อสารสนเทศ โดยกำหนดให้ ผู้ให้บริการของเรา เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่แจ้งแก่เราผ่านไปยังท่าน ยิ้มหวานทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ในบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของผู้ให้บริการของเรา

การจองทัวร์ / การชำระเงิน

การจองทัวร์ผ่าน ยิ้มหวานทัวร์ นั้นเป็นการจองทัวร์แบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันไปทัวร์ ซึ่งระบบการจองจะกำหนดให้ท่านจองทัวร์และชำระเงินมาล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดคือ 1 วัน หากท่านไม่ได้ชำระเงินมาก่อนวันออกทัวร์ รายการทัวร์ที่ท่านจองมาจะถูกยกเลิกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีรถไปรับท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการถือว่าไม่มีรายการจองนั้นเข้ามา ในการนี้ ท่านสามารถชำระเงินได้ทันที หลังจากที่ท่านได้รับเอกสารรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมลล์จากเรา เพื่อจัดการจองทัวร์ของท่านไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากเหตุแห่งความกระชั้นชิด โดยเว็บไซต์ของเรานั้น ได้มีบริการวิธีการจอง 3 รูปแบบ คือ
PayPal Acceptance Mark

  1. จองผ่านเว็บไซต์ จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือ Paypal ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ และใช้ช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบของ Paypal
  2. จองผ่านโทรศัพท์ จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์
  3. จองผ่านโปรแกรมไลน์ – LINE จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์

ท่านจำเป็นจะต้องทำรายการยืนยันการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินมาแล้ว ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. ผ่านเว็บไซต์ โดยการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน
  2. ผ่านโทรศัพท์เบอร์ 097 970 3808 ด้วยวิธีการส่ง SMS หรือ โทรศัพท์แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารนั้นกำหนดให้ท่านชำระมาที่บัญชีธนาคารตามที่กำหนดไว้เท่านั้น คือ

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
พร้อมเพย์ 1-5208-000-13399 TANAKORN SATH
ธนาคารกสิกรไทย 548-203-6327 ธนากร สถาปิตานนท์ บิ๊กซีหางดง ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ 390-409-9243 ธนากร สถาปิตานนท์ ประตูช้างเผือก ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ 941-205-4403 ธนากร สถาปิตานนท์ โลตัสหางดง ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย 982-387-4808 ธนากร สถาปิตานนท์ ถนนช้างเผือก ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 140-137-9879 ธนากร สถาปิตานนท์ ประตูช้างเผือก ออมทรัพย์

โปรดเช็คความถูกต้องก่อนการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทุกครั้ง ว่าตรงกับข้อมูลข้างต้นหรือไม่

หมายเลขออกทัวร์

“หมายเลขออกทัวร์” คือ ชุดตัวเลขที่ ยิ้มหวานทัวร์ออกให้เพื่อยืนยันการชำระเงินและให้ท่านใช้แสดงเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ ที่ไปรับท่านที่โรงแรมหรือที่พัก มีลักษณะ คือ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 หลัก และตามด้วยตัวเลขอารบิก 13 หลัก ตัวอย่าง : YM311 1703 044009 โดยตัวเลขนี้ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านจองทัวร์และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นรหัสที่ทาง ยิ้มหวานทัวร์ แจ้งให้แก่ ผู้ให้บริการของเรา เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการรับท่านจากโรงแรมหรือที่พักไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ท่านสามารถแสดงหมายเลขออกทัวร์ให้แก่พนักงานที่ไปรับได้หลายวิธี เช่น จดบันทึกใส่กระดาษ ปริ๊นใส่กระดาษจากอีเมลล์หมายเลขออกทัวร์ที่เราส่งให้ หรือ โชว์ SMS หมายเลขออกทัวร์ผ่านโทรศัพท์

การรับ – ส่งที่พัก

โปรแกรมทัวร์ที่ท่านจองนั้น ได้รวมบริการ การรับ – ส่งที่พักของท่าน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการภายในขอบเขตของตัวเมืองเชียงใหม่  หากท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ ท่านจะต้องมารอที่จุดนัดพบที่กำหนดไว้ซึ่งก็คือ บริเวณประตูท่าแพเชียงใหม่ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมา กรณีที่จะต้องไปรับท่านนอกพื้นที่ให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดพื้นให้บริการได้ที่นี่ พื้นที่บริการรับ – ส่ง ฟรี

ราคาโปรแกรมทัวร์

ราคาโปรแกรมทัวร์ที่แสดงให้ท่านทราบนั้น เป็นราคาสุทธิรวมบริการ การรับ – ส่ง ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ท่านซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกหรือการใช้จ่ายเงินในส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ยิ้มหวานทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามกลไกตลาดและตามราคา ที่ผู้ให้บริการของเราส่งมาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ หากท่านได้จองโปรแกรมทัวร์ใดๆ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาของทัวร์ ที่ท่านได้จองไปแล้วนั้น ยิ้มหวานทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เก็บเงินจากท่านเพิ่มกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลงแล้วสูงขึ้น หรือจะไม่คืนเงินให้แก่ท่านกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลงแล้วถูกลง

การยกเลิกการไปทัวร์ การเลื่อนเวลาทัวร์และการขอคืนเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินค่าทัวร์มาเรียบร้อยแล้วนั้น ยิ้มหวานทัวร์และผู้ให้บริการของเรา จะทำการจองรถรับ – ส่ง ชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ชำระค่าจ้างไกด์นำเที่ยวให้ท่านไว้ทันที ซึ่งหากท่านต้องการยกเลิกการไปทัวร์ตามรายการที่ท่านชำระเงินไว้แล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ โดยยิ้มหวานทัวร์ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านหรือเปลี่ยนแปลงยอดเงินนั้นเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ไปเป็นโปรแกรมอื่นๆ โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นโปรแกรมทัวร์อื่นๆ จากยอดเงินที่ท่านชำระมาได้ สำหรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนั้น ท่านสามารถขอแจ้งเลื่อนการไปทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์มาที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ ท่านจะต้องแจ้งเรื่องการเลื่อนการเดินทางมาอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ท่านไปทัวร์ หากท่านแจ้งมาน้อยกว่านั้นแล้ว เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการเลื่อนเวลาทัวร์ให้ท่านได้ โดยท่านสามารถเลื่อนเวลาไปทัวร์ออกไปได้มากสุด ที่ 180 วัน ทั้งนี้ก่อนที่ท่านจะชำระเงิน เราขอให้ท่านตรวจสอบการจองทัวร์ของท่านให้แน่ใจและเป็นที่เรียบร้อยก่อน ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับท่าน กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ ยิ้มหวานทัวร์ (YimwanTour.com) ดำเนินงานภายใต้ การบริหารจัดการของ Touch Chiang Mai Travel ใบอนุญาตประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 24/00364 สำนักงานเลขที่ 73/68 ถนนช้างเผือก 2 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 มีทะเบียนพาณิชยกิจ เพื่อทำธุรกรรมการเงินและการค้าผ่านเว็บไซต์เต็มระบบ ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย เลขที่ 1520800013399 หากท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านบริการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายบริการลูกค้า