สำหรับการบริการ การรับ – ส่งถึงที่พัก ของทัวร์แต่ละโปรแกรมนั้น จะบริการเฉพาะโรงแรมหรือที่พักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

แผนผังแสดงพื้นที่บริการรับ – ส่ง

ใส่ชื่อโรงแรมของคุณใน Google Map จากนั้นเทียบว่าอยู่ในบริเวณสีฟ้า ตามแผนผังด้านบนหรือไม่

 

พื้นที่บริการรับ – ส่ง

 1. เขตคูเมืองและด้านในกำแพงเมืองเชียงใหม่
 2. ย่านนิมมานเหมินทร์
 3. ย่านไนท์พลาซ่า

 

ถนนสายต่างๆ

 1. ถนนนิมมานเหมินทร์
 2. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ : ตั้งแต่แยกรินคำ ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
 3. ถนนช้างเผือก : ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ไปจนถึงแยกข่วงสิงห์
 4. ถนนแก้วนวรัฐ : ตั้งแต่คูเมือง ไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขต
 5. ถนนท่าแพ : ตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่
 6. ถนนลอยเคราะห์ : รวมถึงย่านไนท์พลาซ่า
 7. ถนนช้างคลาน : ตั้งแต่ย่านไนท์พลาซ่า ไปจนถึงสะพานภาค 5
 8. ถนนเจริญประเทศ : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงไปจนถึงสะพานภาค 5
 9. ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน : ตั้งแต่สะพานนวรัฐ ไปจนถึงทางแยกหนองหอย
 10. ถนนทิพย์เนตรและถนนวัวลาย : ไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
 11. ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูสวนดอก ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. ถนนห้วยแก้ว : ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่

 

สถานที่นัดพบอื่นๆ

 1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 2. สถานีขนส่งเชียงใหม่
 3. สถานีรถไฟเชียงใหม่
 4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
 5. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
 6. ห้างสรรพสินค้าเมย่า
 7. ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว
 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 10. ประตูท่าแพ

 

*กรณีโรงแรมหรือที่พักของท่าน อยู่นอกพื้นที่บริการตามรายละเอียดข้างต้น และไม่สามารถเดินทางมาที่จุดนัดพบได้ จะมีค่าบริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 600 – 1,500 บาท ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปแจ้งให้ท่านทราบก่อน ว่าจะมีค่าใช่จ่ายเท่าไหร่

**สอบถามที่ตั้งโรงแรมหรือที่พักของท่าน ว่าอยู่ในพื้นที่บริการรับ – ส่งหรือไม่ โทรฯ 097 970 3808 หรือ LINE เพิ่มเพื่อน