fbpx

ทัวร์แนะนำ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
โปรโมชั่น
SU102
ทัวร์ครึ่งวัน 4 ชม.
ล่องแก่งเรือยาง แก่งกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
โปรโมชั่น
WR101
ทัวร์เต็มวัน 7 ชม.
โหนสลิง Jungle Flight ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
โปรโมชั่น
JF101
ทัวร์เต็มวัน 6 ชม.
เลี้ยงช้าง ดูแลช้าง Ran-Tong Elephant Center
โปรโมชั่น
EP202
ทัวร์เต็มวัน 8 ชม.