฿1,200
ต่อท่าน
CR101
รหัสทัวร์
ทัวร์เต็มวัน 14 ชม.
ออกทัวร์ทุกวัน
มีบริการ
รถรับ - ส่ง
฿1,200
ราคา

ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น ออกเดินทางจากเชียงใหม่

ราคาทัวร์ (พฤษภาคม 2567)

โปรแกรมทัวร์ ราคาต่อท่าน
1. เชียงราย 4 ที่เที่ยว 1200
2. เชียงราย 4 ที่เที่ยว + บ้านกระเหรี่ยงคอยาว 1400
3. เชียงราย 5 ที่เที่ยว 1400
4. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + บ้านกระเหรี่ยงคอยาว 1600
5. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + ล่องเรือแม่น้ำโขง 1600
6. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + กระเหรี่ยงคอยาว + ล่องเรือ 1800

***เงื่อนไขการจอง : การจอง มีชำระมัดจำ 50%***

→ แอดไลน์ หรือ โทรจอง

097 970 3808 / LINE ID: yimwantour

1. เชียงราย 4 ที่เที่ยว
ท่านละ 1200.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 19:00 น.
2. เชียงราย 4 ที่เที่ยว + บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
ท่านละ 1400.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 19:00 น.
3. เชียงราย 5 ที่เที่ยว
ท่านละ 1400.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
5. สามเหลี่ยมทองคำ
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 21:30 น.
4. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
ท่านละ 1600.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
5. สามเหลี่ยมทองคำ
บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 21:30 น.
5. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + ล่องเรือแม่น้ำโขง
ท่านละ 1600.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
5. สามเหลี่ยมทองคำ
ล่องเรือแม่น้ำโขง
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 21:30 น.
6. เชียงราย 5 ที่เที่ยว + กระเหรี่ยงคอยาว + ล่องเรือ
ท่านละ 1800.-
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
5. สามเหลี่ยมทองคำ
บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
ล่องเรือแม่น้ำโขง
เวลาออกทัวร์ 7:30 น. กลับถึงเชียงใหม่ 21:30 น.
เงื่อนไขการจองทัวร์
เป็นจอยทัวร์ มีไกด์และรถตู้ ราคารวมอาหารกลางวันแล้ว
นักท่องเที่ยวมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ก่อน 21:00 น.)
การจอง มีชำระมัดจำ 50%

วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ

สัมผัสสุดยอดศิลปะหาชมยากของประเทศไทย จาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

→ ดูราคา

 

วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tourวัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour

และนี่คือ…ห้องน้ำ โดดเด่นด้วยสีทอง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour

วัดร่องขุ่น สุดยอดศิลปะที่รังสรรค์ เป็นเขาพระสุเมร อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์

→ ดูราคา

 

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

จากเชียงใหม่ ก่อนอื่น…แวะยืดเส้น ยืดสาย ที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ด้วยอุณหภูมิกว่า 98 องศาเซลเซียส และพุ่งขึ้นสูงจากพื้นดินกว่า 10 เมตร

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน chiang rai white temple one day tourน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

→ ดูราคา

 

สามเหลี่ยมทองคำ

จุดเชื่อมต่อ 3 อารยธรรมโบราณ ไทย ลาว พม่า ที่กั้นด้วยแม่น้ำโขง สายน้ำจากเทือกเขาหิมาลัย อันกว้างใหญ่ไพศาล

สามเหลี่ยมทองคำ
สามเหลี่ยมทองคำ chiang rai white temple one day tour
สามเหลี่ยมทองคำ
จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ไทย-พม่า-ลาว chiang rai white temple one day tour

เดินทางปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ ด้วยคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางเชียงรายโดยเฉพาะ

→ จอง

รหัสทัวร์ : CR101

1

07:00 – 07:30 น. : รถมารับ

รถมารับท่าน ที่โรงแรม หรือจุดนัดพบต่างๆ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เช่น
  • ในเขตคูเมือง
  • แถวประตูท่าแพ
  • ถนนนิมมานเหมินทร์
  • ถนนช้างคลาน ตลาดไนท์พลาซ่า
2

09:00 – 09:30 น. : เที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

น้ำพุร้อน แม่ขะจาน
“น้ำพุร้อนแม่ขะจาน” จุดแวะเที่ยว จุดแรกหลังจากออกเดินทางจากเชียงใหม่ มาประมาณ 1 ชั่วโมง ชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่พวยพุ่งออกมาตลอดเวลา มีความร้อนสูงถึง 90 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้เลย
3

10:30 – 11:30 น. : วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เชียงราย
“วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย” เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก ที่หากมาเที่ยวเชียงรายแล้ว พลาดไม่ได้จริงๆ เป็นวัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม ตัววัดทาด้วยสีขาว พร้อมลายปูนปั้นประดับกระจก หนึ่งเดียวในประเทศไทย
  • ชมพระอุโบสถสีขาว
  • ชมภาพวาด ศิลปกรรมของอาจารย์เฉลิมชัย
  • ห้องน้ำที่ตกแต่งด้วยสีทอง
4

12:30 – 13:30 น. : ทานอาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน ทานที่ร้านอาหาร จัดเป็นชุดอาหาร มีกับข้าวประมาณ 4 อย่าง เช่น ประเภทต้ม ผัด ทอด เสิร์ฟพร้อมข้าวเปล่าและน้ำดื่ม
5

13:30 – 14:30 น. : สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ เชียงราย
“สามเหลี่ยมทองคำ” จุดบรรจบของแผ่นดิน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว เมียนมาร์ ที่กั้นด้วยแม่น้ำโขง เที่ยวดินแดนเหนือสุดแดนสยาม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมชมวิวบรรยากาศแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่
  • ชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ
  • ชมวิวแม่น้ำโขง
  • ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
6

15:30 – 16:30 น. : ล่องเรือแม่น้ำโขงชมพระใหญ่

ล่องเรือชมความงามและความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขง มุมมอง 2 ฝั่งไทย – ลาว
7

21:30 – 22:00 น. : กลับถึงตัวเมืองเชียงใหม่***เงื่อนไขการจอง : การจอง มีชำระมัดจำ 50%***

→ แอดไลน์ หรือ โทรจอง

097 970 3808 / LINE ID: yimwantour

ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ (ออกเดินทางจากเชียงใหม่)

รหัสทัวร์ CR101
เวลาทัวร์ ทัวร์เต็มวัน (ประมาณ 14 ชั่วโมง)
รอบทัวร์
รอบเช้า : 07:00 – 21:30 น.
ออกทัวร์ทุกวัน
กิจกรรมในโปรแกรมทัวร์
1. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
2. วัดร่องขุ่น (วัดขาว)
3. วัดร่องเสือเต้น (วัดน้ำเงิน)
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (บ้านดำ)
(*กิจกรรมจะแตกต่างกันไป ตามโปรแกรมทัวร์ที่ท่านจอง)
แพ็คเกจนี้รวม
อาหารกลางวัน
รถรับ – ส่ง
ไกด์นำเที่ยว (ไทย / อังกฤษ)
ประกันอุบัติเหตุ
แพ็คเกจนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ทิป (ตามอัธยาศัย)
ประเภททัวร์ จอยทัวร์

สถานที่ท่องเที่ยว

ชื่อสถานที่ วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย (แผนที่)
ระยะทาง 200 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม่
เวลาการเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง

การรับ – ส่ง

สถานที่รับ – ส่ง เฉพาะโรงแรมที่พัก ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เวลาที่รถมารับ 07:00 – 07:30 น.
เวลากลับถึงที่พัก 21:30 – 22:00 น.
รถที่ใช้ รถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง ประมาณ 12 ท่าน

การเตรียมตัว

การแต่งกาย แต่งกายได้ตามอัธยาศัย สุภาพเรียบร้อย
เอกสารที่ต้องนำไป
บัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
สิ่งที่เตรียมไปได้ กล้องถ่ายรูป, หมวก, แว่นกันแดด, ร่ม (สำหรับฤดูฝน)
อายุผู้เดินทาง เดินทางได้ทุกวัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 097 970 3808
Line ID เพิ่มเพื่อน

***เงื่อนไขการจอง : การจอง มีชำระมัดจำ 50%***

→ แอดไลน์ หรือ โทรจอง

097 970 3808 / LINE ID: yimwantour

วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
วัดร่องขุ่น เชียงราย chiang rai white temple one day tour
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน chiang rai white temple one day tour
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน chiang rai white temple one day tour
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
สามเหลี่ยมทองคำ chiang rai white temple one day tour
สามเหลี่ยมทองคำ
สามเหลี่ยมทองคำ chiang rai white temple one day tour
สามเหลี่ยมทองคำ chiang rai white temple one day tour
สามเหลี่ยมทองคำ chiang rai white temple one day tour
จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ไทย-พม่า-ลาว chiang rai white temple one day tour
สามเหลี่ยมทองคำ
เรือชมแม่น้ำโขง chiang rai white temple one day tour
เรือชมแม่น้ำโขง chiang rai white temple one day tour
เรือชมแม่น้ำโขง chiang rai white temple one day tour
เรือชมแม่น้ำโขง chiang rai white temple one day tour
เรือชมแม่น้ำโขง chiang rai white temple one day tour
กระเหรี่ยงคอยาว chiang rai white temple one day tour
กระเหรี่ยงคอยาว chiang rai white temple one day tour
กระเหรี่ยงคอยาว chiang rai white temple one day tour
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
ทัวร์เชียงราย 1 วัน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ